Cookieregler

Åkande Sø

Engang lå der en sø ved navn Åkande Sø, men søen blev drænet for at skabe plads til yderligere skovdrift. De sidste 40 år har der stået gran og ask henover den gamle søbund. Men ønsket er, at der igen skal være en sø med træer helt ned til bredden. Derfor er de gamle træer og buske, der stod i lavningen, blevet fældet, og samtidig er afvandingen standset. Nu er det op til en lang række naturlige parametre, om der igen danner sig et vandspejl i den gamle Åkande Sø.

Et interessant fotopunkt

Den gradvise forandring over en lang periode dokumenteres, og håbet er, at skovsøen gendannes. Men da mange parametre spiller ind, bliver det ekstra interessant at følge, i hvilken retning området udvikler sig.

Klik på billedet til højre for at se stort format.

Klik her for at se alle billeder.