Cookieregler

Vængemose

Vænge Mose er et mosehul, som ligger klemt af tilgroning fra skoven. Vandhullet var vokset helt til i pilekrat, og derfor var der ikke meget vandspejl tilbage. Men i vinteren 2011 blev mosehullet ryddet, så der nu igen kommer lys til vandfladen og brinkerne, og et oprindeligt vådområde inde midt i skoven er dermed dukket frem i dagens lys. Området rummer et spændende udviklingspotentiale, og der vil sandsynligvis blive lavet yderligere tiltag for at gøre Vænge Mose endnu mere lysåben og evt. forbinde det med omkringliggende græsningsarealer.

Et interessant fotopunkt

Det drastiske indgreb i og omkring Vængemosen skaber et interessant før og efter billede, fra tæt skov til en lysning med en mose. Det er interessant at dokumentere mosens udvikling over de næste år.

Klik på billedet til højre for at se stort format.

Klik her for at se alle billeder.