Cookieregler

Brændelung

Driftige skovfolk afvandede effektivt moser og kær i 1950’erne og 1960’erne for at optimere produktionen af træ. Brænde Lung var indtil 2007 bevokset med sitkagran. Nu er udviklingen vendt. Træerne er blevet fældet, drænet er stoppet, og vandstanden er hævet markant. Brænde Lung har en vandflade på ca. 1,5 ha, og søen rummer nu masser af fugleliv. Tørvemosser spreder sig hurtigt, og der er mulighed for, at der med tiden udvikles en hængesæk med tilhørende specielt flora og fauna.

Et interessant fotopunkt

Den positive og hurtige udviklingen af den retablerede sø følges og dokumenteres de kommende år.

Klik på billedet til højre for at se stort format.

Klik her for at se alle billeder.