Cookieregler

Lergrav

Fra den gamle lergrav i Svanninge Bjerge blev der fra 1780 til 1901 gravet ler til teglværket, som lå lige ved siden af. Da denne drift standsede, fik området lov at ligge hen, men en lysning med flere små bygninger vidner fortsat om områdets tidligere anvendelse. Beplantning bærer præg af plantagedrift med store valnøddetræer og gammel stævningsskov af hasselbuske. For at styrke vådområdet i en gunstig retning, bliver tilgroningen bremset, så den lysåbne flora og fauna sikres, og der på sigt sker en forbedring af vandkvaliteten.

Et interessant fotopunkt

Årstidernes forandringer og væksten i området er i fokus.

Klik på billedet til højre for at se stort format.

Klik her for at se alle billeder.