Cookieregler

Povls Tørvelung

Povls Tørvelung er en gammel mose, som gemmer på spor af tidligere tiders tørvegravning. I forbindelse med tilplantning af området blev mosen afvandet, og der blev etableret sitkagran henover den tørlagte mose. Nu er afløbene lukkede, så vandstanden langsomt vil stige de kommende år. Samtidig er træerne fjernet, idet deres skygge og store vandforbrug hæmmede områdets udvikling. Tiltagene tillader de tilbageværende mosser at sprede sig, og potentielt igen udvikle en ægte tørvemose med den særlige vegetation og dyreliv der hører til sådanne steder. På den modsatte brink kan man se direkte ind i den åbne græsningsskov.

Et interessant fotopunkt

Ved at følge Povls Tørvelung over en årrække synliggøres det, hvordan vandstanden langsomt stiger i området, og hvordan naturplejen dermed hjælper til at udvikle biotopen i konstruktiv retning.

Klik på billedet til højre for at se stort format.

Klik her for at se alle billeder.