Cookieregler

Nordlige digebrud

Denne del af Svanninge Bjerge var indtil 2008 en tæt granskov. Men for at genskabe lysåbne områder og græsningsskov, blev træerne fældet. Der blev i stedet sået græs og udsat Welsh Black kvæg til at afgræsse og pleje området. Som følge af kvægets slid på arealet vil engen langsomt blive mere artsrig til glæde for både insekter, dyr og fugle. Ved at variere græsningstrykket og sæsonen for afgræsningen er det muligt at påvirke og delvist styre udviklingen af naturtypen.   

Et interessant fotopunkt

Skovengen udgør en af Svanninge Bjerges mange lysåbne områder, hvor Welsh Black kvæget græsser. Bøgetræerne skifter meget markant karakter mellem vinter og sommer, og derfor er årstidsvariationen i fokus.

Klik på billedet til højre for at se stort format.

Klik her for at se alle billeder.