Cookieregler

Blåmejse

Blåmejse Cyanistes caeruleus (YS)

Forekomst: Meget almindelig ynglestandfugl, som især yngler i løv- eller blandskov, men blåmejsen kan mødes i de fleste naturtyper under dens jagt efter føde.

Hvordan kendes arten: Den blå kalot, gule underside og de blålige vinger er karakteristiske for blåmejsen. Hunnen er lidt mattere i farverne end hannen, men ellers er de to køn ens. Blåmejsen kan ses overalt i Svanninge Bjerge, hvor den ofte ses, når den aktivt søger føde i vegetationen eller høres syngende i yngletiden.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.