Cookieregler

Fasan

Fasan - Phasianus colchicus (YS)

Forekomst: Fåtallig ynglestandfugl, som kan ses året rundt i Svanninge Bjerge. Fasanen blev registreret i de fleste habitattyper under punkttællingerne og kan således findes overalt i Svanninge Bjerge.

Hvordan kendes og ses arten: Hannen kendes let på sin lange, tværstribede hale og det grønsorte hoved med røde sider. Hunnen er brun med mørke pletter, men har også den karakteristiske lange hale. Når hannen ‘spiller’ i yngletiden, opdages han let på sit korte, kraftige umelodiske ‘korrk-kok’, som efterfølges af kraftigt vingebask. Ellers ses fasanen oftest, når man tilfældigt skræmmer den op, hvor den så typisk flyver larmende væk.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.