Cookieregler

Gråand

Gråand - Anas platyrhynchos (YS)

Forekomst: Fåtallig ynglestandfugl, som optræder i mange af områdets vådområder, blandt andet i Brænde Lung. Gråanden kan ses året rundt i Svanninge Bjerge og er lettest at finde, når den raster eller fouragere i områdets søer og vandhuller.

Hvordan kendes og ses arten: Hannen i pragttragt kendes på sit grønne hoved, hvide halsring og krølle på halen. Hunnen er brunplettet. Begge køn kan i flugten kendes på et mørkeblåt, hvidkantet spejl på vingen. Gråanden kan ses raste i områdets søer og vandhuller, samt overflyvende området året rundt.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.