Cookieregler

Grågås

Grågås - Anser anser (YT)

Forekomst: Fåtallig yngletrækfugl som ynglede med fire-fem par på øen i Brænde Lung. Udenfor yngletiden ses grågåsen også regelmæssigt på træk over Svanninge Bjerge.

Hvordan kendes og ses arten: Grågåsen er en kraftig grå gås med lyst hoved og lyserødt til orange næb. De to køn er ens af udseende, men hannen er lidt større end hunnen. Den kan ses i områdets vådområde, samt i flugt henover området. I flugten kendes den især på sine meget lyse forvinger.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.