Cookieregler

Gråsisken

Gråsisken Carduelis flammea (YS)

Forekomst: Almindelig ynglestandfugl, som er meget alsidig  i sit valg af ynglehabitat og findes i bl.a. nåle-, bland-, birke- og pileskov, samt tilgroede moser. Der er således gode chancer for at se gråsisken mange steder i Svanninge Bjerge.

Hvordan kendes arten: Gråsisken er en lille, mørkstribet finke med gulligt næb, lille, sort hagesmæk og rød isse. Hannen kan have rødt bryst, men ellers kan de to køn være svære at skelne i naturen. I yngletiden er gråsiskener ret diskrete, så de ses lettest udenfor yngletiden,
hvor de samles i kompakte flokke. Typisk opsøger de her elle- og birketræer, hvor de hænger i de yderste grene for at samle frø.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.