Cookieregler

Kvæget i Svanninge Bjerge

Mange steder i Svanninge Bjerge støder man på de karakteristiske sorte kreaturer, der græsser i skovens lysåbne arealer. Kvæget er af racen Welsh Black og udgør en væsentlig del af landskabsplejen og naturudviklingen i Svanninge Bjerge.

I 2007 blev den walisiske kvægrace, Welsh Black, bragt til Svanninge Bjerge. Welsh Black kvæget er en vigtig brik i forhold til at genoprette den artsrige og varierede natur, som prægede landskabet i fortiden, hvor landskabet var en mosaik af tæt skov og lysåbne arealer.

Welsh Black er pga. deres hårdføre og nøjsomme natur nøje udvalgt som den ideelle kvægrace til at græsse på området året rundt. Desuden er kvæget roligt og omgængeligt og derfor egnede til arealer, hvor skovens gæster ofte kommer forbi.

Græsningsoverdrev

Svanninge Bjerge har gennem tiden gennemgået store forandringer. For flere tusind år siden var området totalt dækket af skov. Skoven forsvandt imidlertid langsomt, da mennesker begyndte at fælde træer, der blev anvendt som brænde og som byggemateriale til huse, skibe mv. Store områder lå efterfølgende åbne hen og blev brugt til græsning for landsbyens dyr. Derved opstod en særlig naturtype, der bliver kaldt græsningsoverdrev. I starten af 1800-tallet begyndte man igen at plante skov i Svanninge Bjerge, hvorefter græsningsoverdrevene forsvandt. Området har været skovklædt de sidste ca. 180 år.

Som en del af naturudviklingen har man bevidst fjernet udvalgte dele af skoven og dermed skabt en række lysåbne arealer. Disse arealer er igen gjort tilgængelige for græsning af kvæg. Derved dannes grundlag for at overdrevets helt specielle flora og fauna kan finde indpas igen. De lysåbne arealer udgør nu ca. 20 pct. af Svanninge Bjerge. Resten er fortsat skov og forbliver skov.

Kvæg som del af naturplejen

Kvæget bidrager til naturplejen på flere forskellige måder. De slider på områdets vegetation ved at æde, gnubbe og trampe på buske og træer. Dermed holdes områderne åbne, og kun stikkende vækster som tjørn, enebær og slåen bliver stående tilbage.

Kvæget græsser ikke omkring deres gødning, og her opstår der fristeder, hvor blomster og urter får plads til at udvikle sig. Kokasserne udgør i sig selv et mikrohabitat, som tiltrækker en række insektarter. Den øgede variation skaber gode forhold for insekter og dermed også fugle i skovens lysåbne arealer.

Ganske langsomt vil nye og mere specielle overdrevsarter genindvandre, men det tager årtier under kontinuerlig græsning at udvikle et plantesamfund med høj artstæthed og dominans af sjældnere arter. Kvæggræsning skal foregå under kontrollerede forhold. Der tages hensyn til dyrenes trivsel, og antallet af græssende kvæg afpasses i forhold til den optimale udvikling af områdets naturtyper.

Salg af kød fra naturkvæg

Mange forespørgsler har ført til, at det nu er muligt for private at købe det eftertragtede kød fra Welsh Black naturkvæget i Svanninge Bjerge. En slagterforretning står for slagtning, udskæring og pakning af kødet, og det er også her, man skal afhente sit kød.

Adressen er Birkevej 37, 5672 Broby.

Kødet sælges i pakker à ca. 20 kg med blandede udskæringer, så pakken indeholder både bøffer, stege og hakket kød.

Bestilling foregår via mail til driftsleder i Svanninge Bjerge, Anders Pedersen: ap@bikubenfonden.dk, eller tlf. 21 43 09 55.

Salg af avlsdyr

Enkelte særligt udvalgte ungtyre avlet på de bedste britiske og tyske blodlinjer sælges til seriøse avlere. Enkelte køer og kvier kan evt. medfølge. Alle er hovedstambogsførte.

Henvendelse til driftsleder Anders Pedersen, tlf. 21 43 09 55 eller til finansdirektør Henning Skovlund Pedersen, Bikubenfonden, tlf. 24 26 62 63.