Cookieregler

Lille korsnæb

Lille korsnæb Loxia curvirostra (R)

Forekomst i 2013: Lille korsnæb er en invasionsfugl, og forekomsten fluktuerer kraftigt. Der var invasion af arten fra sommeren 2013, og der blev observeret pæne tal i Svanninge Bjerge fra juli og året ud. Lille korsnæb blev ikke set i første halvår. Arten kan begynde at yngle allerede i december og har sin rede godt skjult højt oppe i nåletræerne. Det kan derfor ikke udelukkes, at lille korsnæb kan have ynglet i 2013.

Hvordan kendes arten: Lille korsnæb er en kraftig, korthalet finke med stort hoved og et karakteristisk, buet næb med krydsede spidser. Hannen er teglrød med brunlige vinger, mens hunnen er grågrøn med svage striber.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.