Cookieregler

Lille lappedykker

Lille lappedykker Tachybaptus ruficollis (YT)

Forekomst: Fåtallig yngletrækfugl (marts-oktober), som ynglede med et par i Brænde Lung i 2013.

Hvordan kendes og ses arten: Lille lappedykker kan på grund af størrelsen tages for at være en ælling. Den kendes dog let i yngletiden på sine rødbrune kinder og den gule mundvig. Den færdes ret skjult i yngletiden, og opdages derfor ofte lettest på sin stemme, som er en høj, langtrukken trille ‘bibibibibibibi’.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.