Cookieregler

Pattedyr i Svanninge Bjerge

Svanninge Bjerge omfatter et imponerende areal med en stor variation af biotoper og et varieret dyreliv. Har du øjnene med dig, kan du være heldig at spotte nogle af områdets vilde dyr eller sporene fra dem.

Svanninge Bjerge er levested for almindelige danske pattedyr som fx ræv, hare, egern, pindsvin, rådyr, dådyr, ilder, brunflagermus og flere forskellige arter af mus. Flere sjældnere arter er også observeret, fx grævling og ikke mindst hasselmusen, der er en sjælden gæst i den danske natur.

Dyrelivet i Svanninge Bjerge gennemgår sammen med områdets biotoper en stor forandringsproces. Naturudviklingsprojektet i Svanninge Bjerge gør landskabet langt mere varieret, og i samspil med udviklingen skabes bedre muligheder for et rigt og varieret dyreliv. Eksperter forventer, at nuværende arter vil øges i antal de kommende år. Samtidig vil flere nye pattedyrsarter fx skovmår, lækat, brud og flere flagermusarter indvandre til Svanninge Bjerge pga. de attraktive forhold.

Rådyr og dådyr

Svanninge Bjerge er hjemsted for en sund vildtbestand af rå- og dådyr, hvilket i høj grad bidrager til områdets herlighedsværdi. Dyrene har talrige skjulesteder i skoven, og lykkes det at se dyrene, er det en uforglemmelig naturoplevelse. Det er en fryd at se de majestætiske dyr i deres rette element. En vildforvaltningsplan skal sikre, at bestanden af rå- og dåvildt ikke overstiger områdets bæreevne.

Hasselmus

Hasselmusen lever i Svanninge Bjerge og er blandt Danmarks sjældneste og mest truede dyrearter. Den er landets eneste syvsover (Gliridae), der ligner en mellemting mellem en mus og et egern med store øjne og en lang, busket hale. Hasselmusen sover hele vinteren, og føden består mest af frø, bær, knopper og skud. Umiddelbart inden vintersøvnen fordobler hasselmusen sin kropsvægt, idet den mæsker sig i sensommerens bær og frugter. Hasselmusen findes i yngre blandingsskov med masser af krat, hvor den helst opholder sig hævet et stykke over jorden, og den vover sig kun nødigt ud i åbent terræn. Hasselmusens sårbare levevis gør den meget isoleret i det danske landskab, og den har svært ved at sprede sig til andre områder.

I Svanninge Bjerge arbejdes der på at forbedre vilkårene for hasselmusen, bl.a. ved at sikre egnede arealer med en varieret, tæt bundvegetation med bærbærende planter. Desuden skabes korridorer på tværs af de lysåbne arealer i skoven, så musene kan bevæge sig mellem de forskellige områder og forhåbentlig sprede sig til nye egnede habitater.

Potentialerne er undersøgt

Det naturhistoriske museum i Svendborg ‘Naturama’ har undersøgt naturen og potentialerne i Svanninge Bjerge. De har givet deres bud på, hvordan naturen bedst plejes og beskyttes på en sådan måde, at det resulterer i en højere diversitet af habitater, planter og dyr.
 

Grævlingen er størst

Grævlingen er med sin vægt på op til 20 kg Danmarks største, landlevende rovdyr.

Grævling- og/eller rævegrav

Du kan finde ræve- og grævlingegrave i Svanninge Bjerge. Ræve og grævlinger kan godt finde på at benytte hinandens grave. Finder du en ynglegrav i skoven, kan du afgøre ud fra jordbunken foran graven, om den er aktiv. Samtidig kan du komme med et kvalificeret bud på, hvem der bor i graven.

Grævlingen bakker ud, mens den skraber jorden ud af gangen. Dens brede, lavbenede statur skaber en tydelig fure i jordbunken foran graven. Men ræven graver som en hund, således at jorden bliver spredt bredt foran graven.