Cookieregler

Rødstjert

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus (YT)

Forekomst: Fåtallig yngletrækfugl (med. april-september). Rødstjerten er tilknyttet ældre, parkagtig løv- og blandskov. I 2013 ynglede der ca. fem par i området, bl.a. i den gamle ellemose ved Høbbet, samt omkring Knagelbjerghytten i Knagelbjerg Skov.

Hvordan kendes og ses arten: Både hannen og hunnen har, som navnet antyder, en rødbrun hale. Hannen er meget karakteristisk med orangerødt bryst, sort hage og kinder, samt hvid pande. Hunnen er en mere anonym, brunlig fugl, som bedst kendes på sin rødbrune hale og relativt oprejste silhuet. Hannen ses i yngletiden ofte synge fra toppen af et træ. Ellers ses rødstjerten ofte, når den jager insekter, hvor den fra en gren eller lignende gør et udfald mod jorden for så at forsvinde tilbage i skjul. Når den lander, kan man se dens typiske rysten med halen.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.