Cookieregler

Rute 1: Skovens Terræn

Ruten er på ca. 6 km, og dækker over 3 højdepunkter i Svanninge Bjerge.

Lerbjerg

Første højdepunkt er Lerbjerg, det højeste punkt i hele området med 126 m over havets overflade. Lerbjerget er karakteriseret med en bred åben bakketop, der er formet af en lang skrånende side mod syd, mens den breder sig ud med flere lavereliggende toppe mod nord. Lerbjerg ligger i det åbne overdrev med god udsigt over Knagelbjerg Skov mod øst og til det omgivende landskab uden for skoven mod nord, vest og syd. Overdrevets grænse ses i sin fulde længde langs sognediget mod Knagelbjerg Skov.

Kamelbakkerne

Fra Lerbjerg kommer man til det andet højdepunkt på ruten, nemlig Kamelbakkerne. Det højeste punkt på Kamelbakkerne er 112 m, hvilket er det næsthøjeste punkt i Stensgård Skov. Kamelbakkerne er dækket af græsningsskov og giver en helt anden oplevelse end det åbne Lerbjerg: Fra toppen kan du se, hvordan terrænet bugter sig under de højstammede træer, og hvorledes græssende kvæg holder vegetationen nede. Kamelbakkerne er stærkt tilgroede med områder af højstammede træer, mens de nordlige bakkedrag er ryddet for nyplantninger og anden vækst. Lerbjerg, Kamelbakkerne og bakkedragene mod nord udgør herfor det karakteristiske åbne overdrev. Nord for Kamelbakkerne er der god udsigt over det bakkede overdrev. Det er tydeligt at se randen langs Sognediget, som bugter sig mod Knagelbjerg Skov.

Knagelbjerg Skov

Tredje højdepunkt på 111 m er i Knagelbjerg Skov. Det iøjnefaldende i Knagelbjerg Skov er de højstammede bøge mod syd, som giver dig oplevelsen af det bakkede terræn.

Søerne

Udover de tre højdepunkter på ruten, kan du også opleve Brillesøen, Jagtsøen og Åkande Søen. Brillesøen er delvist tilgroet i den sydlige ende, som tidligere var en tørvemose, hvor Jagtsøen er omkranset af høje bøgetræer, der vokser helt ud til kanten af søen. Den tætte beplantning skaber et intimt rum. Åkande Sø var oprindeligt en sø, men dræning og tilgroning fik den til at forsvinde. Der arbejdes på at få genskabt søen. Terrænet på de omkransende sider mod øst og nord former en præcis runding, der tydeligt ses under høje bøgetræer.

 

Fakta

På ruten over Skovens terræn kan du opleve de tre højdepunkter i Svanninge Bjerge: Lerbjerget, Kamelbakkerne og Knagelbjerg Skov.

Desuden kommer du forbi tre skovsøer: Brillesøen, Jagtsøen og Åkande Søen.
 

Download kort

Ruten er ca. 6. km og er markeret som en blå rute på kortet.