Cookieregler

Rute 3: Skovens drift

Denne rute er på ca. 6 km og giver dig et indblik i skovens drift.

Skovdrift

Skoven drives efter principperne om naturnær skovdrift, hvilket vil sige, at der tages hensyn til dyr og planter. I skoven findes der mange forskellige træarter, som dyrkes på forskellige måder. Ruten fører dig forbi tre forskellige skovbrug, som man ikke længere praktiserer. Her kan opleves en form for monokultur i skovdriften, som blev indført i 1800-tallet, hvor der kun er plantet en træsort med henblik på renafdrift, når træerne var hugstmodne. Andre steder ser du eksempler på den ældste skovdrift, nemlig stævningsskoven. Stævningsskove er kendetegnet ved at være meget artsrige. Ruten fører også gennem områder, der er udlagt til urørt skov, hvor skoven får lov til at passe sig selv og være vildtvoksende.

Forskellige træsorter

Der er mulighed for at opleve et udsnit af forskellige træsorter såsom rødgran, Douglasgran, Abies Grandis, Nobilis Pyntegrønt, Ahorn, Bøg, Eg og stikagran.  

Teglværksområdet

Du kan også opleve Troldkær, Lergraven og Teglværket på denne rute. Troldkær er et område med stejle bakkesider ned mod en fugtig dalbund og tilgroet sø. Teglværksområdet har været brugt som lergrav og teglværk til at udvinde ler på daværende tidspunkt. Nu udgør det en stor lysning i skoven med flere små bygninger. Beplantningen i området bærer præg af plantagedrift med store valnøddetræer og stævningsskov af hasselbuske. Omkring bygningerne findes blandet beplantning af havemæssig karakter, hvor søen, der er delvist tilgroet med pil, er egentlig en gammel lergrav. Sidste, men ikke mindst kan du opleve Brænde Lung som er et område, hvor der tidligere har eksisteret en mose. Der er gode udsigtsmuligheder ud over landskabet i øst, særligt om vinteren.
 

Fakta

Ruten: Skovens drift, giver dig et indblik i 3 forskellige skovdrift. Her kan du stifte bekendtskab med en form for monokultur i skovdriften, stævningsskoven eller urørt skov.

 

Download kort

Ruten er ca. 6 km og er markeret som en gul rute på kortet.

Ordforklaring

  • Stævningsskov
  • Monokultur
  • Renafdrift
  • Hugstmodent