Cookieregler

Rute 6: Rundt i Svanninge Bjerge

De to ruter på ca. 3,5 km hver giver et bredt indblik i Svanninge Bjerges unikke og varierende natur.

De fører forbi kulturhistoriske elementer, skovudvikling og skovdriftstyper samt smukke udsigtspunkter og landskaber.

1. rute: Højdepunkter

Første højdepunkt er Lerbjerg, det højeste punkt i hele området med 126 m over havets overflade. Det er en bred åben bakketop, der er formet af en lang skrånende side mod syd, mens den breder sig ud med flere lavereliggende toppe mod nord. Lerbjerg ligger i det åbne overdrev med god udsigt over Knagelbjerg Skov mod øst og til det omgivende landskab uden for skoven mod nord, vest og syd. Overdrevets grænse mod Knagelbjerg Skov langs sognediget, ses i sin fulde længde.

Fra Lerbjerg går man til det andet højdepunkt på ruten, nemlig Kamelbakkerne. Det højeste punkt på Kamelbakkerne er 112 m, hvilket er det næsthøjeste punkt i Stensgård Skov.

Kamelbakkerne er dækket af græsningsskov og giver en helt anden oplevelse end det åbne Lerbjerg: Fra toppen kan du se, hvordan terrænet bugter sig under de højstammede træer, hvor græssende kvæg holder vegetationen nede. Kamelbakkerne er stærkt tilgroede med grupper af højstammede træer, mens de nordlige bakkedrag er ryddet for nyplantninger og anden opvækst.

Sognediget med store gamle bøgetræer adskiller Knagelbjerg Skov og Stensgård Skov. Stendiget ses først rigtigt, når man nærmer sig.

2. rute: Kulturhistorie

Du kan opleve Troldkær, Lergraven og Teglværket på denne rute.

Troldkær er et område med stejle bakkesider ned mod en fugtig dalbund og tilgroet sø. De fine skråninger kommer tydeligt frem mod øst pga. højstammede bøgetræer, mens en beplantning af nåletræer skærmer for terrænets bevægelser vest for søen. Teglværksområdet har været brugt som lergrav og teglværk til at udvinde ler på daværende tidspunkt, og udgør en stor lysning i skoven med flere små bygninger. Beplantningen i området bærer præg af plantagedrift med store valnøddetræer og stævningsskov af hasselbuske.

Omkring bygningerne findes blandet beplantning af havemæssige karakter. Søen, der er delvist tilgroet med pil, er egentlig en gammel lergrav. Sidste men ikke mindst kan du opleve Brænde Lung som er et område, hvor der tidligere har eksisteret en mose. Der er gode udsigtsmuligheder ud over landskabet i øst, særligt om vinteren.
 

Fakta

De to ruter giver et bredt indblik i Svanninge Bjerges unikke og varierende natur. På den ene rute kommer du forbi de to højdepunkter i Svanninge Bjerge: Lerbjerget og Kamelbakkerne og Sognediget, som adskiller Knagelbjerg Skov og Stensgård Skov.

På den anden rute kan du opleve Troldkær, Lergraven og Teglværket, som vidner om Svanninge Bjerges kulturhistorie.
 

Download kortet

Ruterne er ca. 5 km og har en rød farve på kortet.