Cookieregler

Sangdrossel

Sangdrossel Turdus philomelos (YT)

Forekomst: Almindelig yngletrækfugl (pri. marts-november). Sangdrossel kan findes i stort set alle habitattyper i Svanninge Bjerge.

Hvordan kendes og ses arten: Sangdrossel er en lille drossel med brun overside og en mørkplettet, hvid underside. I flugten kan dens gulbrune undervinger ses. Man bliver oftest opmærksom på sangdroslen, når den sidder i toppen af en høj gran og synger, hvilket den mest gør morgen og aften. Sangen er vidtlydende og består af gentagne lyde, som gentages to-fire gange, inden der synges nye toner. Man kan dog også jævnligt jage sangdroslen op fra skovbunden.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.