Cookieregler

Spætmejse

Spætmejse Sitta europaea (YS)

Forekomst: Fåtallig til almindelig ynglestandfugl. Spætmejsen er tilknyttet bland- og løvskov med indslag af ældre træer. I Svanninge Bjerge forekommer arten især i den nordlige og østlige del af skovområdet, og bestanden er på 10-15 par.

Hvordan kendes arten: Spætmejsen kendes på den blågrå overside, hvid til orange underside og den tydelige, sorte øjenstribe. Kønnene er næsten ens, men hannen har kraftigere orange flanke. Spætmejsen er en livlig, korthalet og træklatrende fugl, som ofte bevæger sig i
ryk, når den klatrer rundt. Det er den eneste danske fugleart, som kan klatre med hovedet nedad. Spætmejsen er hulruger og tilpasser ofte indgangshullets størrelse med ler.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.