Cookieregler

Træløber

Træløber Certhia familiaris (YS)

Forekomst: Fåtallig ynglestandfugl. Yngler i skove og parker og foretrækker ældre, åben løvskov med gamle træer. Er mere en løvskovsfugl end almindelig træløber. Der blev i 2013 registreret syngende korttået træløber fire steder i området, blandt andet i ellemosen ved  Høbbet og i egeskoven ved Owaihi i Knagelbjerg Skov.

Hvordan kendes arten: Korttået træløber har mere grålig underside end træløberen, hvilket kan give en kontrast til den hvidere strube, og så har den lidt længere næb og svagere, hvidt øjenbryn. De to træløberarter kendes bedst på deres sang. Korttået træløber har en
noget kraftigere, skarpere klang og er kortere (ca. et til halvandet sekunder) end den almindelige træløbers sang, og den mangler desuden dennes fine, høje toner. Kan gengives som ‘sit-sit-sittere-uitt’, men den kan let overhøres i et kor af fuglestemmer, da sangen er så kort. Korttået træløber benytter samme karakteristiske fødesøgningsadfærd som den almindelige træløber.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.