Cookieregler

Viden om Svanninge Bjerge

Naturområdet Svanninge Bjerge er formet under sidste istid og rummer et væld af natur- og kulturhistoriske spor. En meget varieret jordbund, bakker, våde lavninger og en udsat position for vinden har givet flora og fauna helt særlige betingelser.

I perioden 2005-2013 erhvervede Bikubenfonden i alt ca 586 hektar i de Fynske Alper på Sydfyn, som nu er samlet under navnet Svanninge Bjerge.

Området vil blive bevaret og udviklet med henblik på at skabe et nationalt natur – og landskabshistorisk monument til glæde for nutidige og fremtidige generationer. Denne vision sætter store krav til områdets daglige drift, der skal balancere mellem benyttelse og beskyttelse af området.

Der bliver lagt stor vægt på professionel formidling af områdets kvaliteter, og Svanninge Bjerge er tilgængeligt for alle, der har lyst at opleve områdets manfoldighed. Men samtidig skal stedets unikke karakter bibeholdes med relativt uforstyrrede yngleområder, udvikling af sårbare naturtyper og en autentisk fornemmelse af landskabets ro og storhed.

Interessant natur- og kulturhistorie

Svanninge Bjerge rummer store naturmæssige og landskabelige værdier med en spændende geologi skabt af isens frem- og tilbagevandring samt en naturhistorie, der går direkte fra istiden til nutiden. Landskabet har ligeledes en høj kulturhistorisk værdi og gemmer på spor efter historiske epoker, hvor området tog sig helt anderledes ud end i dag. 

Her kan du læse meget mere om områdets geologi, historie, kulturhistorie, landskaber og drift.