Cookieregler

Vildskov i Svanninge Bjerge

04.06.2018

I Bikubenfonden har vi siden 2016 arbejdet på at få omlagt en stor del af skovområdet i Svanninge Bjerge fra det, man kalder driftskov til vildskov.

Formålet med at omlægge en stor del af vores skovområde til vildskov er at bidrage til at øge biodiversiteten i Danmark og samtidig give besøgende mere autentiske naturoplevelser. I vores vildskov har vi valgt at kickstarte de naturlige processer med en række overgangsindgreb, der reducerer den forstligt drevne skovs høje tæthed i stammer, ensaldrende bevoksninger og ens træarter.

En skov uden kommerciel skovdrift giver mulighed for en stor variation og mere naturligt forfald, end vi er vant til at se i vores danske skove. I en vildskov er der lysninger med fremspirende planter og tæt krat. Der er træer, der er faldet for vejrlig og tid, og ligger som skulpturer i skovens bund. Dette skaber mulighed for at dyr og planter, der ikke har været tilstede på grund af kommerciel skovdrift, nu kan komme i spil.

I vildskovområdet i Svanninge Bjerge har vi sat Welsh Black-køer ud, da græssende kvæg spiller en betydningsfuld rolle i forhold til skovens økosystem.

I Bikubenfonden ønsker vi at stille viden, overvejelser og opnåede erfaringer til rådighed for alle interesserede. Du kan enten kontakte vores medarbejdere i Svanninge Bjerge eller læse rapporten Vildskov i Svanninge Bjerge – mod øget biodiversitet og autentiske oplevelser, hvor vi har samlet det arbejde, der ligger til grund at lave vildskovsområdet.

Viden om vildskov

Vi har udgivet rapporten Vildskov i Svanninge Bjerge – mod øget biodiversitet og autentiske oplevelser.

Her finder du overvejelser, erfaringer og handleplan for vildskovprojektet i Svanninge Bjerge. Læs rapporten her